Szkolenia

Szkolenie zaawansowane z chromatografii gazowej GC-FID

Szkolenie z chromatografii ma na celu zaznajomienie Kursantów z zaawansowanymi aplikacjami wykorzystującymi technikę taką jak chromatografia gazowa. W części teoretycznej szkolenia rozbudowane zostały zagadnienia związane z dozownikiem oraz używanym rodzajem linera. Omówione zostaną między innymi przystawki do specjalistycznego dozowania próbek – desorpcja termiczna, headspace, SPME. Większy nacisk w trakcie naszego szkolenia z chromatografii kładziemy także na dobór kolumny do konkretnych problemów analitycznych, jak i na bardziej skomplikowane techniki poboru oraz przygotowania próbek do analizy.

1
Dzień pierwszy

 • Szczegółowa budowa chromatografu oraz jego konserwacja
 • Rodzaje dozowników, budowa, zalety i wady wynikające z ich konstrukcji
 • Rodzaje dozowników oraz przystawek do specjalistycznego dozowania próbek (desorpcja termiczna, headspace, SPME, on kolumn, PTV, megabore)
 • Dobór kolumny w celu optymalizacji rozdziału chromatograficznego, poprawy kształtu pików, obniżenia granicy oznaczalności.

PRZERWA KAWOWA

 

 • Derywatyzacja alkoholi, amin, kwasów karboksylowych popularnymi technikami przeprowadzania w lotne pochodne
 • Detektory i sposoby detekcji – zalety i wady konkretnych rozwiązań
 • Zaawansowane sposoby pobierania próbek do analizy techniką GC (pobieranie próbek powietrza na sorbent stały i ciekły, pobieranie fazy nadpowierzchniowej)

2
Dzień drugi

1. Szczegółowa budowa chromatografu gazowego. Opis poszczególnych elementów oraz wyjaśnienie ich zasady działania.

 • Rozłożenie najpopularniejszego dozownika typu split/splitless, wyjaśnienie i omówienie jego budowy.
 • Montaż kolumny chromatograficznej, cięcie kolumny.

2. Ekstrakcja z maści i analiza techniką GC składników czynnych.

 

LUNCH

 

3. Przekształcenie nielotnego związku chemicznego z grupy kwasów tłuszczowych w jego lotną pochodną – derywatyzacja.

 • Omówienie grup funkcyjnych, które łatwo derywatyzować, popularne sposoby derywatyzacji używane w przemyśle i nie tylko.
 • Analiza chromatograficzna lotnej pochodnej.

3
Dzień trzeci

 • Analiza zawartości lotnych związków organicznych w powietrzu – absorpcja na nośniku stałym.
 • Analiza cukrów prostych na GC-FID (tak, jest to możliwe)
  Derywatyzacja cukru i analiza zawartości otrzymanego derywatyzatu

LUNCH

 

 • Analiza zawartości lotnych związków organicznych w powietrzu – desorpcja rozpuszczalnikiem związków chemicznych z nośnika stałego. Analiza składu techniką GC – FID oraz GC – MS.
 • Rozdanie świadectw ukończenia kursu

 

Podczas trwania kursu zapewniamy ciepłe i chłodne napoje i słodkie przekąski. Dodatkowo drugiego i trzeciego dnia w połowie zajęć zapewniamy lunch w restauracji Eureka.