Szkolenia

Szkolenia

Poszerzenie kwalifikacji Uczestników kursu z zakresu:

  • Znajomości budowy chromatografu wraz z zabiegami konserwacyjnymi
  • Umiejętności doboru dozownika i linera do rodzaju matrycy i charakteru analitów
  • Umiejętności doboru kolumny w celu optymalizacji rozdziału chromatograficznego
  • Umiejętność posługiwania się detektorem MS